Przygotowywanie cystern do badań TDT

Nasza firma zajmuje się przygotowaniem cystern i zbiorników do przeglądów dozorowych TDT, pośrednich (3 letnie) i  okresowych (6 letnie).

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do:

1. Wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w zakresie montażu osprzętu elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie tych urządzeń.

2. Modernizacji i naprawy

  • zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 05 bar
  • zbiorników, w tym cystern, do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4, 5, 6, 8 oraz 9 wg ADR
tel.: +48 607 070 848
tel.: +48 609 460 608
tel./fax: +48 58 686 73 00
Call us, send inquiry about transport
 
 
Design and realization: